Velkommen til NUDGETS!

Gjennom 2020 organiserer LATINA/lab ved UB på Oslo Met et langsgående arbeids-seminar. Det går omvendt – flippet – for å spre ferdighet om åpen publisering på Open edX-plattformen. Se tentativ kjøreplan.

Tiltaket bidrar til utvikling av NUDGE (Norwegian User and Development Group for Edx) slik at flere miljøer selv kan bygge kompetanse og løse lokale problemer, og samtidig bidra inn mot felles nasjonale løsninger.

NUDGETS bidrar til det å utvikle og vedlikeholde publiseringssystemer for rike dynamiske faglige tekster. Det gjelder digitale læreverk, kompendier og underliggende læringsobjekter. Vi tar utgangspunkt i denne tentative modellen:

Her er det vist tre utviklermiljøer, f.eks. et offentlig universitet, en offentlig høyskole og en privat høgskole som alle drifter sin egen instans av Open edX samt et system for vedlikehold/kuratering av læringsobjekter. Det skal gi god lokal forankring i fagmiljøet og i dokumentfaglig virksomhet i bibliotek og tilsvarende funksjoner.

Her er en mer utpenslet modell. Spill gjerne av den korte muntlige forklaringen (spilletid 2:14).

 

 

Materialet bør publiseres via minst ett offentlig tilgjengelig tilgangspunkt. I praksis er det mange lokale og nasjonale forhold som bestemmer hvordan dette blir. Men ett sted må man begynne ..

Kunnskap og ferdigheter:

  • Lokal sysop-kompetanse til å sette opp og drifte Open edX- og medie-tjenere.
  • Nettverk av utviklere  av delprodukter for bl.a,. konfigurasjon, xBlocks og front-end.
  • Nettverk for utvikling av dokumentasjon/læremateriell og opplæring/kompetansespredning.

En første og tentativ oversikt over kunnskaps- og ferdighetsområder er tilgjengelig i disposisjonen for online-materialet her: