Kurs FOR nettverket

NUDGE/ALL-nettverket har en enkelt formulert målsetting:

 Å publisere gode, åpne og nasjonalt rettede læreverk på Open edX-plattformen.
Å utvikle distribuerte modeller, kunnskap og ferdigheter om hvordan det kan gjøres.

Dette definerer to hovedområder. Ganske forenklet kan det deles i titler FRA nettverket og titler FOR nettverket. Det første realiserer den første målsettingen overn. Det andre inngår i areidet med å utvikle kunnskap og ferdighet om å gjøre det.

Her er noen aktuelle titler for det siste formålet:

Modeller i elæring. PISA grunnkurs PISA X (English) Open edX drift
(kommer) (kommer)
Læringsledelse. PPI med HTML 5 Hjemmesnekra multimedier

PISA grunnkurs