Publisering

Open edX kan kjøres på operativsystemet Ubuntu eller virtualisert gjennom Docker på mange operativsystemer. Til grunn ligger klient-tjenerlogikk. Tjeneren kjører programvaren Open edX som også omfatter editoren Studio. Forfattere og brukere jobber mot dette vianettleseren på klienter somPC-e,nettbrett og mobiltelefoner.

 

Dette er en struktur som er testet ut 2015-2020 med godt resultat ved universitetsbiblioteket, OsloMet. Hardisk-symbolenetilvenstre representerer 5 uliketjenere, mens innholdet i læreverkene (vist oppe tilhøyre) framvisesi og spilles av i  nettlesere.

Mer utpenslet:

Spill gjerne av den korte muntlige forklaringen (spilletid 2:14).

 

 


Det følgende er en utvidelse av dette prinsippet til en mulig nasjonal løsning for samarbeidende institusjoner.

  • Den er basert på at hvert miljø opererer sin egen utviklings- og revisjons-tjener.
  • Men resultatet publiseres til nasjonale tjenester, – enten som omforente samlinger av læreverk (i blått) og læringsobjekter (i grønt) eller gjennom et omforent system for gjenfinning som høster informasjon om tilbudene fra lokale tjenerne.

Her er det vist tre utviklermiljøer, f.eks. et offentlig universitet, en offentlig høyskole og en privat høgskole som alle drifter sin egen instans av Open edX samt et system for vedlikehold/kuratering av læringsobjekter. Det skal gi god lokal forankring i fagmiljøet og i dokumentfaglig virksomhet i bibliotek og tilsvarende funksjoner.

Materialet bør publiseres via minst ett offentlig tilgjengelig tilgangspunkt. I praksis er det mange lokale og nasjonale forhold som bestemmer hvordan dette blir. Men ett sted må man begynne ..

Kunnskap og ferdigheter:

  • Lokal sysop-kompetanse til å sette opp og drifte Open edX- og medie-tjenere.
  • Nettverk av utviklere  av delprodukter for bl.a,. konfigurasjon, xBlocks og front-end.
  • Nettverk for utvikling av dokumentasjon/læremateriell og opplæring/kompetansespredning.

Et førsteutkadt til materiale om kunnskaps- og ferdighetsområder er tilgjengelig her.