Kjøreplan 2020

Se

 • Disposisjon for NUDGETS digitalt kompendium
 • Kjøreplan for NUDGETS kursgjennomføring 2020

Disposisjon for digitalt kompendium

 

Modeller og brukere

Bruker og rolle

   1. Arkitektur og engasjement
   2. Student eller læreverk?
   3. Rolle og funksjon
   4. Bruker(konto)
   5. Tilgang

Hva skal vi fram til?

   1. Gode faglitterære tekster.
   2. Smidighet og respekt.
   3. Åpent læremateriell.
   4. Engasjement.

Modeller

   1. Publiseringsmodellen
   2. Relasjonsmodellen
   3. PISA-modellen
   4. Infrastruktur
   5. Filstruktur

Installere Open edX

Oversikt

   1. Flere framgangsmåter
   2. Dokumentasjon
   3. Azure + Bitnami

Ubuntu

   1. Arkitektur
   2. Riktig versjon av Open edX
   3. Ubuntu på Azure
   4. Installere Open edX

Domenenavn

   1. Vertsmaskin & domene
   2. Registrar
   3. A-record
   4. Brukere

Installasjonsskript

   1. Identifisere
   2. Kopiere
   3. Kjøre.

Integrert Ubuntu & Open edX

Administrasjonsmodulen

Prosesser

LTI

   1. IFRAME-TEST
   2. LTI-test
   3. MOODLE LTI

Andre leverandører

   1. Internasjonal konkurranse
   2. Panel (Alibaba)
   3. Panel (Google)
   4. Panel (IBM)

Office 365 som LMS

Deling

   1. Sosial graf
   2. Å dele filer
   3. Utviklingstrekk

TAO (Tid. Ansvar. Oppgave.)

   1. Pratekanaler
   2. Koordinere gruppearbeid
   3. I kulissene

Reisehåndbok for nettet

Ubuntu 16.04 filsystem

   1. Administrere filer og kataloger
   2. Navigasjon
   3. Unit

Linux teksteditorer

   1. vi
   2. Nano

TCP/IP

HTML

XML

Python

BaseX

Content Delivery Network (CDN)

   1. Prinsipper
   2. Eks1: Cloudinary
   3. Eks 2: Cloudflare

 

2 Kjøreplan 2020

Dette er en foreløpig kjøreplan for NUDGETS-seminaret i omvendt format som går gjennom 2020. Den har 3 hovedstolper:

 1. Open edX: Konfigurasjon og drift.
  • Å sette opp en Open edX-instans.
  • Vedlikehold via admin-modulen (grafisk/WYSIWYG i nettleser).
  • Vedlikehold via Python-scripts (kommandoorientert på nettjener)
 2. Helhetlig produksjons- og driftsstruktur.
  • Klient-tjener
   • SaaS – Software as a Service
    • Google Cloud
    • Azure
    • AWS
  •  Læringsobjekter
   • Statelss integration
   • Interoperasjonelt (Learning Tools Interoperability)
  • Publiseringsrutiner og institusjonell ansvarsdeling.
   • Rettigheter.
   • Institusjonsnivået.
   • Nasjonalt nivå.
 3. Modeller for opplæring og produksjon.
  • Status nasjonalt.
  • Internasjonal roadmap.
  • Nasjonal utviklingsplan. NUDGE

Månedsplan

 • Januar
  • Publisering av åpne online læreverk. (15.01)
  • Å sette opp en Open edX sandkasse (og eventuell revisjonstjener).
   • Ferdig installasjonsskript på Azure,
   • Nedlastet skript på Ubuntu 16.4-installasjon.
   • Autensiering SSH.
    • Putty og PuttyGen på Windows
    • JuiceSSH på Android
 • Februar
  • Vedlikehold av Open edX-installasjon
   • Admin-modulen: administrere brukere
  • Infrastruktur – helhet
   • Læringsobjekter
    • DLR
    • Cloudinary
    • H5P
   • Publiseringsrutiner
 • Mars
  • Vedlikehold av Open edX-installasjonen
   • Python scripts: slette kurs
  • Learning Tools Interoperability LTI
   • Open edX som LTI consumer,
   • Moodle og H5P.com som LTI provider for H5P
 • April – påske
 • Mai
  • Modeller for opplæring og produksjon. Læringsfestivalen NTNU, Trondheim.
  • Roadmap (international) Open edX Conference 2020, Lisboa.
 • Juni
  • Open edX kjøreplan – høst 2020. Digital fagdag, OsloMet
 • August
 • September
 • Oktober
 • November