Bibliotekenes samlingsutvikling

Samlingsutvikling av digitalt lærestoff forholder seg til to ulike typer publisert materiale. Skillet går ved om helheten kan sies å ha verkshøyde:

  • Med verkshøyde: Digitale læreverk, kompendier og MOOC-er med faglig forfatterskap som gir verkshøyde. Dette er illustrert i midten og til høyre.
  • Uten egen verkshøyde: Frittstående læringsobjekter som korte undervisningsvideoer, lydspor, stillbilder og leksikalske innførsler som vist til venstre.

En variant oppstår når man bruker et filter på en større samling av læringsobjekter. Resultatet er ordnede delmengder. De mangler fortsatt integrerende verkshøyde og kan i prinsippet genereres av databasesøk og AI-metodikk,  f.eks.:

Medietyper